۲۴ بهمن

تور فرانسه

فرانسه کشوری با مذاهب مختلف و جاذبه های متنوع است که هر ساله توریستهای زیادی از سراسر جهان به این کشور زیبا مسافرت می کنند. واحد پولی فرانسه یورو و زبان اصلی مردم آن فرانسوی است، هر چند صحبت به زبان انگلیسی یا ترکیب انگلیسی و فرانسوی نیز بسیار رایج است. کشوری چهار فصل است…