۲۴ دی

ویزای آمریکا

آمریکا از جمله کشورهایی است که روش‌های متداولی برای اخذ ویزا دارد. ویزای آمریکا به دو نوع کلی مهاجرتی و غیرمهاجرتی تقسیم‌بندی می‌شود. ویزای مهاجرتی آمریکا مختص افرادی است که قصد دارند مقیم این کشور شوند. این دسته از افراد پس از اخذ ویزا و به محض ورود به آمریکا باید گرین کارت مخصوص این…